Fresh From The Farm Agriculture การปลูกอินทผาลัม

การปลูกอินทผาลัม


ต้นอินทผาลัม

พักนี้เรามักจะได้ยินการพูดถึงอินทผาลัมอยู่บ่อยๆ จริงๆ แล้วเราก็มักจะคุ้นเคยกับอินทผาลัมในรูปแบบของผลไม้อบแห้งที่มีรสชาติหวาน จะทานเล่น หรือนำมาประกอบอาหารก็จะช่วยให้สุขภาพดี เพราะน้ำตาลในอินทผาลัม เป็นน้ำตาลที่มาจากธรรมชาติ และเป็นน้ำตาลที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย นอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันเซลล์และเนื้อเยื่อต่าง ๆ ในร่างกายไม่ให้ถูกทำลาย ซึ่งอาจช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็งได้อีกด้วย ในวันนี้จะพาไปดูวิธีการปลูกและดูแลต้นอินทผาลัม เผื่อว่าใครที่กำลังมองหาพื้นที่สำหรับปลูกไร่อินทผาลัม จะได้นำไปใช้กันเลย 

สภาพพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกต้นอินทผาลัม

  1. ดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกอินทผาลัมมากที่สุด คือดินร่วนปนทราย
  2. มีระบบระบายน้ำได้ดีและมีอากาศถายเทได้สะดวก
  3. ไม่ควรปลูกในพื้นที่ที่เป็นดินเหนียว
  4. ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ไม่มีสารพิษหรือสารเคมีเจือปน
  5. อยู่ใกล้แหล่งน้ำ เพราะอินทผาลัมต้องการน้ำมากเพื่อผลิตผลที่ดี โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งและฤดูหนาว ต้องมีการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ
  6. อินทผาลัมต้องการแสงแดดตลอดทั้งวัน และต้องได้รับแสงแดดอย่างทั่วถึง
  7. อุณหภูมิที่สามารถปลูกอินทผาลัมได้เริ่มตั้งแต่ 7 ถึง 38 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดคือ 32 องศาเซลเซียส

วิธีการขยายพันธุ์ต้นอินทผาลัม

การเพาะจากเมล็ด 

มีข้อดีคือขยายพันธุ์ปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว โดยมีต้นทุนในระยะแรกต่ำกว่าวิธีอื่น แต่เนื่องจากอินทผลัมเป็นพืชที่่ไม่สมบูรณ์เพศ การขยายพันธุ์โดยเมล็ด โอกาสที่จะได้เป็นต้นตัวผู้และต้นตัวเมียมีอย่างละครึ่ง และเราจะไม่สามารถทราบเพศของต้นอินทผลัมจากการเพาะเมล็ด ต้องปลูกไว้และรอจนกว่าอินทผลัมจะออกดอกก่อนจึงจะทราบเพศ และถึงแม้ว่าเราจะได้ต้นตัวเมียไปปลูก แต่คุณภาพผลอินทผลัมก็จะไม่เหมือนกับต้นแม่ เนื่องจากผลอินทผลัมเป็นผลที่ได้จากการผสมเกสรข้ามต้น จึงถือว่าเมล็ดที่ได้เป็นพันธุ์ลูกผสมไม่ใช่พันธุ์แท้นั่นเอง

การแยกหน่อจากต้นแม่

วิธีนี้เป็นการขยายพันธุ์ที่เราจะได้พันธุ์แท้ ต้นกล้าที่ได้จะมีคุณสมบัติเหมือนต้นแม่ทุกประการ  แต่เนื่องจากต้นแม่พันธุ์จะมีความสามารถให้หน่อได้เพียงเฉลี่ยประมาณ 20-30 หน่อต่อต้นตลอดอายุ เราจึงไม่สามารถขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้ในปริมาณมากๆอย่างรวดเร็วได้

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

การขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้คือการโคลนนิ่ง ต้นกล้าที่ได้จึงเป็นพันธุ์แท้ โดยจะมีคุณสมบัติเหมือนต้นแม่พันธุ์ทุกประการ ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพสูงและสม่ำเสมอ สามารถขยายพันธุ์ได้ปริมาณมากและรวดเร็วเหมาะสำหรับการปลูกในเชิงพาณิชย์ แต่ต้องใช้เงินลงทุนมากกว่าการปลูกด้วยเมล็ด

และนี่ก็เป็น 3 วิธีสำหรับการขยายพันธุ์ต้นอินทผาลัม สนใจวิธีไหนก็สามารถเลือกนำไปใช้ได้ แต่ถ้าสนใจกล้าต้นอินทผาลัมก็ไม่ยากเลยเพราะใน Lazada มีต้นอินทผาลัมพันธุ์ดีๆ ขายมากมาย เพียงแค่ทำการสั่งซื้อก็เตรียมพพื้นที่ที่บ้านรอปลูกต้นอินทผาลัมได้เลย ง่ายและสะดวกสุด